TYÖTERVEYS

Arvo palveluntarjoajalle

 • kustannussäästöt hoitomitoituksessa
 • resurssien vapautuminen lähihoitotyöhön
 • ajasta ja paikasta riippumaton
  palvelumahdollisuus
 • tiiviimpi yhteydenpito työntekijään ja työnantajaan
 • lisäpalvelujen liittäminen palveluekosysteemiin, esim. ennaltaehkäisevä kuntoutus, fysioterapia,
  ravitsemusterapia jne
 • voidaan tarjota palvelu työnantajille joilla työntekijät hajallaan eri lokaatioissa

Arvo työntekijälle

 • nopea, oikea-aikainen yhteys hoitaajaan tai lääkäriin
 • nopea ohjaus jatkotoimenpiteisiin
 • ajasta ja paikasta riippumanton yhteydenpitomahdollisuus työterveyden asiantuntijoihin
 • ketterä ohjaus kolmannen osapuolen palveluihin, esim. fysioterapia, kuntoutus

Arvo työnantajalle

 • kustannussäästöt työterveyspalvelujen
  tehokkuuden myötä
 • ajasta ja paikasta riippumaton yhteydenpito työterveyteen ja työntekijään
 • työnantaja saa työntekijän nopeasti hoidon piiriin 
 • mahdollistaa yhdenmukaisten työterveyspalvelujen tarjoamisen eri lokaatioissa työskenteleville työntekijöille
 • mahdollisuus tarjota työntekijöille hyvinvointia tukevia lisäpalveluja. esim. hyvinvointivalmennus

KÄYTTÖÖNOTTO

TARVEMÄÄRITTELY

Määritellään palvelukokonaisuuden volyymit,
sisällöt, toiminnallisuudet ja käyttäjäoikeudet

KÄYTTÖÖNOTTO

Tarjoamme tarvittaessa kaiken tarvittavan kokonaisratkaisun rakentamiseksi

 • Laitteet ja verkkoyhteydet
 • Personointi
 • Koulutus ja tuki

HINNOITTELU

Kiinteään lisenssimaksuun sekä volyymiin
pohjautuva kustannusmalli

White-label kustannusmalli