KOTIHOITO

Kovasti olen tykännyt. Päivät ovat
lyhenneet, kun on jotain tekemistä

 

Onhan tässä turvallisuuden tunnettakin
kun on tällainen hätäkello tässä nurkassa.

 

Taimi Hakkarainen, Viitasaari

Arvo kotihoidon tuottajalle

 • kustannussäästöt hoitomitoituksessa
 • sertifioidusti turvallinen kommunikaatiokanava
 • rutiinitoimenpiteiden tehostaminen
 • resurssien vapautuminen lähihoitotyöhön ja merkitykselliseen kohtaamiseen
 • ajasta ja paikasta riippumaton palvelumahdollisuus
 • dokumentointi / digitaalinen reissuvihko
 • omaiset ja läheiset mukaan palveluekosysteemiin
 • mahdollisuus uudenlaisten sisältöjen ja virikkeiden tarjoamiseen asiakkaalle

Arvo kotihoidon asiakkaalle

 • turvallisuuden tunne
 • päivittäinen yhteys kotihoitajaan
 • muistutukset, ohjeet, neuvonta
 • hälytyskello
 • etälääkärin vastaanotto
 • lääkehoidon seuranta
 • etäsairaanhoito ja kuntoutus
 • digitaalinen reissuvihko
 • helppo yhteyskanava omaisiin ja muihin läheisiin
 • mahdollisuus yhteydenpitoon vertaisverkoston jäsenten kesken
 • kustomoidut sisältöpalvelut

Arvo läheisille

 • turvallisuuden tunne, tieto huolenpidon systemaattisuudesta
 • ajasta ja paikasta riippumaton mahdollisuus yhteisiin hetkiin 
 • yhteys kotihoitajaan ja hoitoverkostoon
 • digitaalinen reissuvihko
 • sertifioidusti turvallinen kommunikaatiokanava
 • kuvien ja videomateriaalien jako esim. suvun tapahtumista, lastenlapsista jne.

KÄYTTÖÖNOTTO

TARVEMÄÄRITTELY

Määritellään palvelukokonaisuuden volyymit,
sisällöt, toiminnallisuudet ja käyttäjäoikeudet

KÄYTTÖÖNOTTO

Tarjoamme tarvittaessa kaiken tarvittavan kokonaisratkaisun rakentamiseksi

 • Laitteet ja verkkoyhteydet
 • Personointi
 • Koulutus ja tuki

HINNOITTELU

Kiinteään lisenssimaksuun sekä volyymiin
pohjautuva kustannusmalli

White-label kustannusmalli